Alat za slike za tisak

Sažmite slike visoke rezolucije Preuzmite sve slike visoke rezolucije za tisak


Slike visoke rezolucije

Slike koje vam donosi Chatrandom na korištenje tisku u drugim medijima su visoke rezolucije, 300 dpi, što je idealno za članke u časopisima, knjige, videa s visokom rezolucijom, blogove, novine i još više. Ovime dajemo ovlaštenje za komercijalno korištenje bilo kojih slika u galeriji sve dok ih se ne mijenja, te se svim slikama mora pripisati "© Chatrandom" da bi se zaštitila naša intelektualna prava.

Slike koje vam donosi Chatrandom na korištenje tisku u drugim medijima su visoke rezolucije, 300 dpi, što je idealno za članke u časopisima, knjige, videa s visokom rezolucijom, blogove, novine i još više. Ovime dajemo ovlaštenje za komercijalno korištenje bilo kojih slika u galeriji sve dok ih se ne mijenja, te se svim slikama mora pripisati "© Chatrandom" da bi se zaštitila naša intelektualna prava.

"Slike visoke rezolucije"
Pratite nas: